Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

»Nεοι κανονες για τους επαγγελματιες

«E» 4/1
ΑΡΘΡΟPHOTO GALLERY

Νέες φορολογικές υποχρεώσεις έφερε το 2011 για δικηγόρους, γιατρούς, πολιτικούς μηχανικούς και γενικά τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2011:
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την πληρωμή των... αμοιβών τους. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας θα οφείλει να εκδώσει την απόδειξη, ανεξαρτήτως εάν εισπράξει ή όχι τη συμφωνηθείσα αμοιβή.

Ολα τα φορολογικά στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές αξίας άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων θα εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που θα πληρώνονται μέσω των ιδίων λογαριασμών.
Ολα τα φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 1.500 ευρώ, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές.
Ολες οι φορολογικές δηλώσεις των επαγγελματιών θα υποβάλλονται μέσω Internet.
Για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους προς επιτηδευματίες που περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες ελάχιστες αμοιβές, για τις οποίες εκδίδονται τα αντίστοιχα γραμμάτια προείσπραξης από τους δικηγορικούς συλλόγους, δεν απαιτείται η εξόφλησή τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή, δεδομένου ότι ο έλεγχος της απόδειξης της συναλλαγής διασφαλίζεται από τα εκδοθέντα γραμμάτια προείσπραξης.
Στις περιπτώσεις, όμως, που η αμοιβή του δικηγόρου υπερβαίνει την ελάχιστη και το υπερβάλλον ποσό είναι 3.000 ευρώ και άνω, η εξόφληση του επιπλέον ποσού από τον λήπτη της απόδειξης γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.
Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Δημ. Κουσελά διευκρινίζονται ακόμη τα εξής:
Στον Φ.Π.Α. (23%), στον οποίο υπάγονται πλέον οι δικηγορικές υπηρεσίες, υπάγεται το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ως προείσπραξη στους δικηγορικούς συλλόγους σε όσες περιπτώσεις αυτό προβλέπεται, όπως επίσης και κάθε άλλο ποσό που εισπράττεται συμπληρωματικά ή ανεξάρτητα και αυτοτελώς από αυτό ως αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Για το ημερολογιακό έτος 2011 και εφεξής, στις ...διαβαστε εδωhttp://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=49166948

Δεν υπάρχουν σχόλια: