Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

»EMΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ

Η καρέκλα κι η κουτάλα
ΤΟΥ Ι.Κ. ΠΡΕTΕΝΤΕΡΗ ΝΕΑ

ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι σε µια δυτική κοινωνία, τα Πανεπιστήµια είναι ο Παράδεισος της λογικής. Από τη στιγµή που η επιστήµη που διδάσκουν στηρίζεται στον ορθολογισµό είναι φυσικόνα υποθέσουµε ότι πρώτα απ’ όλα τον εφαρµόζουν στον εαυτό τους. Αµ δε! ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ τη συζήτηση για τη διοίκηση τωνΠανεπιστηµίων. Τα οποία είναι αυτοδιοίκητα, πολύ σωστό. Αλλά ποιος πρέπει να ασκεί αυτήν την... αυτοδιοίκηση; Ε∆Ω ΚΟΛΛΑΕΙ το πράγµα. ∆ιότι έως τώρα τη διοίκηση των Πανεπιστηµίων ασκούν κάποιοι πανεπιστηµιακοί εκλεγόµενοι από τους συναδέλφους τους και τους φοιτητές. ∆ΕΝ ΘΑ ΣΤΑΘΩ στα τερτίπια τηςεκλογής, όσο αµφιλεγόµενα κι αν είναι. Η διαδικασία αυτή, όµως, προϋποθέτει δυο πράγµατα: ΠΡΩΤΟΝ ότι ένας εξαιρετικός καθηγητήςτης Κλασικής Φιλολογίας ή της Βιοχηµείας ή της Επιδηµιολογίας έχει ταυτοχρόνωςκαι τις διαχειριστικές ικανότητες να διοικήσει έναν τεράστιο (συνήθως) οργανισµό. ∆εν είναι καθόλου αυτονόητο. ∆ΕΥΤΕΡΟΝ ότι τα χρήµατα του έλληνα φορολογουµένου που συντηρεί τα Πανεπιστήµια δαπανώνται και αξιοποιούνται όχι απλώς µε απόλυτη διαφάνεια και εντιµότητα, αλλά και µε απολύτως ορθολογικό και παραγωγικό τρόπο. Υπό τις παρούσες συνθήκες, ούτε αυτό είναι αυτονόητο και µάλλον θα µε εξέπληττε πολύ αν συµβαίνει. ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, σε µια χώρα όπουποτέ δεν θεωρήθηκε υποχρεωτικό να διοικείται η ∆ΕΗ από κάποιον της ∆ΕΗ και ο ΟΣΕ από κάποιον του ΟΣΕ, θεωρείται δεδοµένο ότι ταΠανεπιστήµια θα διοικούνται από τους ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=136&artID=4616198

Δεν υπάρχουν σχόλια: