Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

»ΧειΜερινοΙ ΚολυΜβητΕς

Του Δημ. μητροπουλου ΝΕΑ

ΕΠΕΙΔΗ – όπως σκωπτικά υπενθύµισε ο Αργύρης Μπακιρτζήςστη συναυλία στο «Παλλάς» για τα τριάντα χρόνια των Χειµερινών Κολυµβητών –περνάµε φάσηµανιχαϊσµού, ας κόψουµε την Ελλάδα σταδύο. Εχουµε λοιπόν την Ελλάδα που πληρώνει και την Ελλάδαπου δεν πληρώνει. Ηδιαίρεση αφορά φόρους, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, αποδείξεις, διόδια στις εθνικέςοδούς, και εισιτήρια στα ΜΜΜ. Πώς επηρέασε τον οικονοµικόµας µανιχαϊσµό το Μνηµόνιο; Λοιπόν η Ελλάδα που πάντα πλήρωνε, πληρώνει τώραπολύ ...περισσότερο. ΗΕλλάδα πουδεν πλήρωνε, έκανε περαίωση.Συνεχίζεινα µηνπληρώνειό,τι δεν πλήρωνεενώ, εκµεταλλευόµενη το κλίµα, αποφεύγει σε κάθεευκαιρία ναπληρώνει επικαλούµενηλόγους κοινωνικήςδιαµαρτυρίας QQQ Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ αναδεικνύει τις αντιφάσεις µας. Πάρτεπαράδειγµα τις µπάρες των διοδίων. Τις σηκώνουναυτοί πουδεν αντέχουν να πληρώνουν άλλο. Τις σηκώνουν όµως και κάποιοιπου προτιµούν να µηνπληρώνουν – αφούη ύπαιθρος δεν διακρίνεται πάντα για τη φορολογικήτης συνείδηση. Η αποτυχία – ηθική, διαχειριστική και, τελικά, πολιτική – της κυβέρνησης είναι ότι το Μνηµόνιο όχι µόνο έχειαφήσει άθικτο τον µανιχαϊσµό των δύο Ελλάδων. Ισα ίσα, έχει βαθύνει και ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.tanea.gr/default.asp?pid=10&ct=13&artID=4613153

Δεν υπάρχουν σχόλια: