Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

»Η λογικη του µονοχειρα

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΑ

ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ κυβέρνηση που παίζειµόνο µε το δυνατό της χέρι. Εξήγηση: καθένας µας έχει, κατάκυριολεξία, µεγαλύτερη άνεση µε το ένα από τα δύοχέρια – συνήθως το δεξί. Ισχύει στο µπάσκετ, στο τένις ή στο γράψιµο. Μεταφορικά, η διαπίστωση ισχύει και για µη φυσικά πρόσωπα. Οµάδες, εταιρείες ή κυβερνήσεις έχουν περισσότερο ...αναπτυγµένες κάποιες δεξιότητες – το καλό τους χέρι – παρά κάποιες άλλες. Αρα η τάση τους είναι να παίζουν µε το δυνατόχέρι. QQQ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Παπανδρέου δεναποτελεί εξαίρεση. Υπουργός Εξωτερικών για µακρινές πτήσεις, πολιτικός µεδιεθνές επώνυµο και υπεραναπτυγµένο κοσµοπολιτισµό, ο ίδιος ο Γιώργος έπαιξε µε αυτοπεποίθηση στο κοµµάτι του γηπέδου που δεν πολυπάτησε το πόδι του ο – προκάτοχός του στην πρωθυπουργία – Κώστας Καραµανλής. ∆ηλαδή στα εξωτερικά. Η χώρα είχε πρόβληµα στην οικονοµία – δηλαδή στοεσωτερικό.Αυτό όµως αντιµετωπίστηκε εξ αρχής από τον Παπανδρέουκαι τους ανθρώπους του ωςπρόβληµαπου θα µπορούσε να λυθεί εκτός συνόρων. Τα δοκίµασαν όλα. Την αναθέρµανση της προσέγγισης µε την Τουρκία – µε ολίγη από ενεργειακή διπλωµατία. ∆εν απέφερε ώς τώρα τίποτε απτό. Μια γρήγορη θεαµατική επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Οµπάµααπό τον Οκτώβριο του 2009.∆εν υπήρξεαµερικανικήανταπόκριση. Μετά ο Γιώργος – και καθ’ οµοίωσίν του – ο...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.tanea.gr/default.asp?pid=10&ct=13&artID=4628673

Δεν υπάρχουν σχόλια: