Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

»Εξι στοιχηΜατα και ενα διληΜΜα για τον Γιωργο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΑ

nullΝαρκοπέδιοnull είναι το διάστηµα των δύο εβδοµάδων µέχρι την ανακοίνωση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος. Ταυτόχρονα µε την εξειδίκευση των µέτρων, ο Πρωθυπουργός καλείται να θεραπεύσει τις αρρυθnullίες που παρουσιάζει η κυβέρνηση Παρασκευή και... 13 (Μαΐου) κληρώνει για το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Σταθερότητας 2012-2015 και είναι αυτές οι δύο εβδοµάδες που µεσολαβούν το... κρισιµότερο ίσως διάστηµα, ώς τώρα, για τη διακυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου καθώς καλείται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες: 1 ΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΎΣΕΙ το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα που ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου από τα 15 δισ.και µε τις συνεχείς αναθεωρήσεις, τις διογκούµενες µαύρεςτρύπες στα έσοδα και τις δαπάνες έφτασε στο επίπεδο των 26 δισ. ευρώ, µε τρόπο τέτοιο που να πληροί τη βασική του δέσµευση ότι δεν θα πληγούν εκ νέου µισθοί και συντάξεις. 2 ΝΑ ΕΜΦΎΣΗΣΕΙ στους υπουργούς τηνιδέα ότι ο περιορισµός των δαπανών δεν είναι απλάεπιτακτική ανάγκη για τη βιωσιµότητα του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος Σταθερότητας, αλλά όρος επιβίωσης για ολόκληρη την προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα, και άρα δεν επιτρέπονται αρνήσεις ή κινήσεις περιχαράκωσης των υπουργείων των οποίων προΐστανται. 3 ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ή και να σταµατήσει τις διαµάχες των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου, που τείνουν να λάβουν τον χαρακτήρα επιδηµίας και ενισχύουν τηνάποψη ότι η κυβέρνηση αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα συντονισµούκαι διαχείρισης. 4 ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ το µερίδιο συµµετοχής της χώρας στη διαχείριση του «ελληνικού προβλήµατος», το οποίο εδώ και µερικές εβδοµάδες δείχνει να έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης και αποτελεί αντικείµενο έντονων διπλωµατικών διεργασιών µεταξύ των µεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4628649

Δεν υπάρχουν σχόλια: