Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

»Συνενωσεις

ΤΟ ΒΗΜΑ
Εκπαιδευτικοί και τοπικές κοινωνίες αντιδρούν στις συνενώσεις σχολείων.Οι πρώτοι, λογικιώς μπορεί να πει κανείς ότι υπερασπίζονται τις περισσότερες διευθυντικές θέσεις και οι τοπικές κοινωνίες πάλι λογικώς δεν θέλουν να χάσουν τα σχολεία τους.Ωστόσο, ουδείς υπερασπίζεται την έννοια της εκπαιδευτικής βάσης, η οποία χωρίς επαρκή αριθμό μαθητών χάνει τη δομή και τις λειτουργίες της.Σχολεία χωρίς μαθητές δεν είναι σχολεία, δεν συγκροτούν εκπαιδευτική κοινότητα, δεν εμπνέουν τη διδασκαλία, ούτε καλλιεργούν τη γνώση.Ας το λάβουν υπ' όψιν όσοι εν θερμώ αντιδρούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: