Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

»Independence Day

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΑ

«ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ εβδοµάδα της κυβέρνησης µετά τοΜνηµόνιο».Το έλεγε κατ’ ιδίαν υπουργός της κυβέρνησης. Μετά η εβδοµάδα έγινε δεκαήµερο κι ύστερα ο Γιώργος Παπανδρέου πήγε στο Βερολίνο. Τα νέα από εκεί δεν ήταν καλά. Στη Σύνοδο της Ε.Ε. στις 24-25 Μαρτίου τοπολύ πολύ να πάρουµε την επιµήκυνση. Ο,τι ξεκίνησεως πρόβληµα...συντονισµού πάει να γίνει πρόβληµααφηγήµατος. Το θέµα δεν είναι αν το µισό Υπουργικό Συµβούλιο άκουσεπρώτη φορά για ιδιωτικοποιήσεις 50 δισ. από την τρόικα, αν ο Ντόλιος δεν συνεννοήθηκε µε τον Σηφουνάκη για τους ηµιυπαίθριους ή αν το deal Εθνικής - Αlpha κατέληξε σε αδιέξοδο. Αλλά ότι η Ελλάδαέχει γίνει ξαφνικά χώρα χωρίς αύριο. Μόνο µε το Μνηµόνιο δεν φθάνουµε στο 2013. Ή,µάλλον, θα φθάσουµε οι µισοί – οι υπόλοιποι θα έχουν φύγει ή θα είναι άνεργοι – σε µια Ελλάδα που θα έχει φτωχύνει. Ακόµηχειρότερα: σεµια Ελλάδα που θα έχει µικρύνει τόσο ώστε να µην µπορεί να παράγει το πλεόνασµα που χρειάζεται για να εξυπηρετήσει το χρέος. Αρα πάµε σε αναδιάρθρωση. QQQ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ και τον Μάρτιο του 2010, οι άνθρωποι του Παπανδρέου στην κυβέρνηση είχαν µια µεγάλη ανησυχία. ∆εν ήξεραν τις προθέσειςτου Βερολίνου. «Οι Γερµανοί δεν µας µιλάνε» έλεγε ένας από αυτούς, εννοώντας ότι η ελληνογερµανική κουβέντα δεν ήταν ανοιχτή. Στην πραγµατικότητα, η Αθήνα φοβόταν ακόµη και ότι οι Γερµανοί µπορεί να ήθελαν να µας πάνε στη δραχµή. Τελικά, µας πήγαν στο Μνηµόνιο. Μετά πήγαµε καλά, κάναµε θυσίες, φέραµε τα πράγµατα σε κάποια ισορροπία. Ωστόσο, το Βερολίνο δεν εµφανίζεται διατεθειµένο αυτήν τη στιγµή να αλλάξει το αφήγηµα σε ό,τι αφορά το χρέος. Αυτό είναι δεν είναι πρόβληµα οικονοµικό – µε την ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.tanea.gr/default.asp?pid=10&ct=13&artID=4619953

Δεν υπάρχουν σχόλια: