Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

»[ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ]

ΤΟΥ Ι.Κ. ΠΡΕTΕΝΤΕΡΗ ΝΕΑ

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ του λεγόµενου «Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου2012-2014» παρουσιάζει ένααντικειµενικόπολιτικό πρόβληµα. Οτι η κυβέρνησησυζητάει µέτρα ύψους 15 δισ. σε βάθος µιας τριετίας – τη στιγµή που η κοινοβουλευτική εντολή της εξαντλείται πολύ νωρίτερα... ΕΩΣ ΤΩΡΑ, ανάλογο πρόβληµα δεν είχε προκύψει. Το Μνηµόνιο ολοκληρώνεται τον... Μάιο 2013και η κυβερνητική τετραετία τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Θεωρητικά η (όποια) νέα κυβέρνηση προκύψει θα παραλάβει τη χώρα απαλλαγµένη από συγκεκριµένες δεσµεύσεις και υποχρεώσεις ώστε να εφαρµόσει ελευθέρως τη δική τηςπολιτική. ΑΝ, ΟΜΩΣ, είναι να συµφωνηθείαπό τώραότι τα µέτρα του Μνηµονίου θαεπεκταθούν και πέραν του Μνηµονίου,άρα και πέραν της τετραετίας, προκύπτειένα ζήτηµα δηµοκρατικής τάξεως: ποιος µπορεί να αναλάβει αυτήν την ευθύνη; ΕΝΑΣ ΛΟΓΙΚΟΣ δρόµος είναι εκείνος που φαίνεται να προκρίνει η κυβέρνηση. Να εξασφαλιστεί, δηλαδή, από τώρα µια ευρύτερη συναίνεση τουλάχιστον για το γενικό πλαίσιο των δεσµεύσεων. Ετσι, όποιος κι αν κερδίσει τις εκλογές θα έχει δεσµευτεί σε µια σειρά από µετεκλογικούς στόχους. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ καθόλου βέβαιο ότι η αξιωµατικήαντιπολίτευση θα συµφωνήσει µε αυτήν τη λογική. Για δύο λόγους. ΠΡΩΤΟΝ, επειδήη αξιωµατική αντιπολίτευση(εξ όσωνλέει) διαφωνείµε την ουσία της πολιτικής τουΜνηµονίου. Υποστηρίζει, δηλαδή, ότι είναι µια περιοριστική πολιτική, ηοποία οδηγεί στην ύφεση και το αδιέξοδο, ενώ θεωρείότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να προκρίνει µια αναπτυξιακή πολιτική. Πώς, λοιπόν, θα συµφωνήσει µε µέτρα που θα υλοποιούν τηνπολιτική µε την οποία διαφωνεί; ΔΕΥΤΕΡΟΝ, επειδή το περιεχόµενο της οικονοµικής πολιτικής θα βρεθεί στο επίκεντρο της επόµενης εκλογικήςαναµέτρησης όποτε γίνει. Πώς θαδεχθεί, όµως, η Ν.∆.να προσέλθει σε µια αναµέτρηση έχοντας προηγουµένως αφοπλιστεί πολιτικά, αφού θα έχει προκαταβολικά δεσµευτεί για την ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=136&artID=4617534

Δεν υπάρχουν σχόλια: