Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

»Ιδιωτες σε ΔΕΚΟ, τραπεζες, οργανισμους

http://www.ethnos.gr/


Μείωση του μεριδίου του δημοσίου σε κρατικούς οργανισμούς, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, συμπίεση μισθολογικού κόστους, περιστολή δαπανών και αποκρατικοποιήσεις περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής που δημοσιοποίησε σήμερα η κυβέρνηση Την εξοικονόμηση 23 δισεκατομμυρίων ευρώ με... σκοπό την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υγιή δημοσιονομική τροχιά θέτει ως στόχο το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2012-2015, που δημοσιοποίησε σήμερα η κυβέρνηση. Από το σύνολο της δημοσιονομικής προσπάθειας, τα 14 δισ. θα προέλθουν από την πλευρά των δαπανών και τα υπόλοιπα 9 δισ. από την αύξηση των εσόδων. Κεντρικό χαρακτηριστικό του Πλαισίου, το οποίο διέπει τις περισσότερες από τις παρεμβάσεις του, είναι η εντατικοποίηση της προσπάθειας για «λιγότερο κράτος», μέσω εξορθολογισμού ή περιστολής δαπανών, καταργήσεων φορέων, αναδιάρθρωσης των ΔΕΚΟ, συμπίεσης του μισθολογικού κόστους και αύξησης της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων σε οργανισμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπου το κράτος αποτελεί έως σήμερα τον βασικό χρηματοδότη. Ενδεικτικά, στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο προβλέπεται: Για τις Τράπεζες Η Αγροτική Τράπεζα έχει ανακοινώσει σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έχει ξεκινήσει προσπάθεια αναδιάρθρωσης. Στο τέλος αυτής της πορείας, η συμμετοχή του Δημοσίου θα μειωθεί κρατώντας όμως πλειοψηφία του δημοσίου. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων διαχωρίζεται. Οι παρακαταθήκες διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους, για να στηρίξουν τους ΟΤΑ και άλλους δημόσιους οργανισμούς. Το 2012, το Δημόσιο προχωρά στην πώληση του εμπορικού τμήματος ανάλογα με τις συνθήκες αγοράς. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παραμένει σημαντικό μέρος του δημόσιου τραπεζικού πυλώνα. Έως το 2013 θα μετεξελιχτεί με τη μείωση της συμμετοχής του ...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11379&subid=2&pubid=62052962

Δεν υπάρχουν σχόλια: