Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

»1.123 ηλεκτρονικα Μεσα στην Ελλαδα του 2010

"Συνωστισμός" στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης...εν μέσω οικονομικής κρίσης τα ηλεκτρονικά Μέσα αυξάνουν και πληθαίνουν με ρυθμούς άπιαστους για το ΕΣΡ και την ΕΣΗΕΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί το ΕΣΡ στο Μητρώο του το 2010 εξέπεμπαν στην Ελλάδα 135 τηλεοπτικοί σταθμοί, 8 εθνικής... εμβέλειας, 75 περιφερειακής εμβέλειας και 52 τοπικής εμβέλειας καθώς και 988 ραδιοφωνικοί σταθμοί. Στο Μητρώο είναι εγγεγραμμένες 133 τηλεοπτικές επιχειρήσεις, 999 ραδιοφωνικές, 385 εκδοτικές, 223 διαφημιστικές, 13 εταιρείες έρευνα αγοράς, 21 εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών μέσων καθώς και 42 επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων.Σε μεταίχμιο στην εκπλήρωση του ρόλου του ως ανεξάρτητη αρχή στον έλεγχο ραδιοτηλεόρασης δείχνει να βρίσκεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Γεγονός που αντικατοπτρίζεται με σαφήνεια και στην πρόσφατη έκθεση πεπραγμένων του για το 2010. Πέρα από την περιγραφή της διοικητικής του επάρκειας και των στοιχείων στην επιβολή προστίμων σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς και τον έλεγχο της πολιτικής πολυφωνίας, το ΕΣΡ ενημερώνει-για 2η φορά- τους βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη νομοθεσία περί των ΜΜΕ.Σημειώνοντας σωστά πως υπάρχει πολυνομία και διαδοχικές ρυθμίσεις που είτε αλληλοκαλύπτονται είτε αλληλοαναιρούνται, το Συμβούλιο προτείνει την κατάργηση μιας σειράς ρυθμίσεων για τον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων. Στην ουσία αυτοκαταργείται ως όργανο ελέγχου στην τηλεοπτική αγορά, διατηρώντας μόνο τον έλεγχο του εκπεμπόμενου προγράμματος σε ραδιόφωνα και κανάλια.Η εποπτεία, ο έλεγχος και η επιβολή ποινών για παράνομες εκπομπές σε συχνότητες έχει επίσης χαθεί για το ΕΣΡ αφού το ΣΤΕ έχει αποφασίσει υπέρ της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Το Συμβούλιο προτείνει επίσης την κατάργηση αρκετών ρυθμίσεων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια αρνητικής μοριοδότησης, τα κριτήρια παλαιότητας στη λειτουργία των σταθμών αλλά και την απαγόρευση αλλαγής χαρακτήρα ως ενημερωτικά ή ψυχαγωγικά Μέσα.Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί το ΕΣΡ στο Μητρώο του το 2010 εξέπεμπαν στην Ελλάδα 135 τηλεοπτικοί σταθμοί, 8 εθνικής εμβέλειας, 75 περιφερειακής εμβέλειας και 52 τοπικής εμβέλειας καθώς και 988 ραδιοφωνικοί σταθμοί. Το 2010 εκδόθηκαν 55 αποφάσεις έγκρισης δικτύωσης ραδιοφωνικών σταθμών και 1 απόφαση ανάκλησης δικτύωσης, 11 αποφάσεις βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών, 9 αποφάσεις για ανάκληση βεβαίωσης λειτουργίας, 20 αποφάσεις απόρριψης αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας και 6 αποφάσεις απόρριψης αίτησης ανάκλησης βεβαίωσης νόμιμου λειτουργίας.Ακόμη εκδόθηκαν 14 αποφάσεις έγκρισης μεταβίβασης τηλεοπτικών σταθμών και 2 αποφάσεις απόρριψης μεταβίβασης τηλεοπτικών σταθμών, 39 αποφάσεις έγκρισης μεταβίβασης ραδιοφωνικών σταθμών και 4 αποφάσεις απόρριψης μεταβίβασης ραδιοφωνικών σταθμών, 3 αποφάσεις οριστικής διακοπής λειτουργίας και 1 απόφαση οριστικής διακοπήςλειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.http://www.newpost.gr/Media/item/37058-1-123-ηλεκτρονικά-Μέσα-στην-Ελλάδα-του-2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: