Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

»Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

ΝΕΑ

Πέφτουν οι µάσκες στον χώρο της Υγείας, µε τις πρωτοφανείς αντιδράσεις – κυρίως των γιατρών του ΙΚΑ– στουςσχεδιασµούς τηςκυβέρνησης. Τα υπόψήφιση µέτρα εισάγουν στην πρωτοβάθµια περίθαλψη καινοτοµίες τις οποίες από επιστηµονική και κοινωνική άποψη κανείς γιατρός δεν θα απέρριπτε. Παράδειγµα, ο διαχωρισµός των κλάδων υγείας και ασφάλισης των Ταµείων και η ενοποίηση της ...παροχής υπηρεσιών υγείας σε έναν οργανισµό. ∆ιευρύνεται η πρόσβαση όλων των ασφαλισµένων σε όλες τις ιατρικές υπηρεσίες πρώτου βαθµού σε Ταµεία και νοσοκοµεία, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα. Και τώρα, µε την αφαίρεση των συνταγολογίων από τουςγιατρούς του ΙΚΑ, επιχειρείται – για πρώτη φορά – να µπει φραγµός στησυνεχή«οµηρεία» των ασφαλισµένων,οι οποίοιπαραπέµπονταν σε πλείστες όσες περιπτώσεις στα ιδιωτικά ιατρεία γιατρών του Ιδρύµατος, για... τα περαιτέρω! Παράλληλα, οι εργασιακές σχέσεις και το εν γένει καθεστώς απασχόλησης των γιατρών δεν θίγονται και δεν αλλάζουν, µε εξαίρεση εσωτερικές διευθετήσειςστο ΕΣΥ. Μένει λοιπόνµετέωρο τοερώτηµα για τους...ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩhttp://www.tanea.gr/default.asp?pid=11&ct=7&artID=4616487

Δεν υπάρχουν σχόλια: