Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

»Hesta la vista, Merkel baby

http://www.epikairo.gr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=2

Δεν υπάρχουν σχόλια: